Iedereen die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor de vereniging kan volgens het huishoudelijk reglement worden benoemd tot erelid van Elad. Hieronder ziet u een overzicht van de in leven zijnde ereleden.


De heer M. van Dijk (Mark) MvanDijk
Mark van Dijk was van 1945 tot 1975 dirigent van Elad. Toen hij aantrad, had Elad nog maar weinig leden. Onder zijn leiding werd gestart met de jeugdopleiding. Een halfuur voor aanvang van de repetitie werden de fijne kneepjes van de blaasmuziek bijgebracht aan de hand van het oefenboekje van de firma Kessels uit Tilburg.

Tijdens het dirigentschap van Mark van Dijk werd Elad lid van de Christelijke bond van muziekverenigingen Groningen-noord. In mei 1946 werd het muziekconcours bezocht in de derde afdeling en behaalde het korps een eerste prijs. De medaille is nog in bezit van de heer van Dijk.

Mooi koraalspel had de bijzondere aandacht van Van Dijk. Het orkest werd daarom vaak gevraagd mee te werken aan kerkdiensten. Ook werden vele successen behaald op bondsconcourse waardoor Elad meerdere malen mocht deelnemen aan de landelijke Toogdag. Het orkest promoveerde keer op keer en kwam tenslotte uit in de ereafdeling.

Van Dijk heeft vele mooie herinneringen aan Elad. Zo herinnert hij zich nog hoe in een een oostelijke provincie de Eladieten in de pauze met een stalen gezicht door een supermarkt liepen met in elke winkelwagen een chocoladereep Dat leidde tot grote hilariteit onder de caissières.

Veel leden hebben nog altijd warme herinneringen aan de jaren onder Mark van Dijk.


De heer L. Leutscher (Lubertus)
LubertusIn 2013 heeft Lubertus na ruimt 23 jaar dirigentschap afscheid genomen van Elad. Tijdens het 90-jarig jubileumconcert heeft de band hier op passende wijze aandacht aan besteed. Onder leiding van Lubertus heeft Elad succesvol deelngenomen aan concoursen en vele bijzondere concerten gegeven. Elad en Lubertus zijn lange tijd aan elkaar verbonden geweest. Al op jonge leeftijd musiceerde hij als trompettist bij de toenmalige fanfare, waar ook Leutscher Sr. actief lid was.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com