De Christelijke Brassband Elad uit Muntendam bestaat al 100 jaar. Voor het moment van oprichting moeten we terug tot vlak na de 1e wereldoorlog.

Ontstaan hekhuis
Rond 1923 was er in Muntendam sprake van een slechte sociale situatie die zich onder meer uitte in alcoholisme. Belangrijkste oorzaak was de grote werkloosheid. Toenmalig voorganger van de Baptistengemeente Muntendam Dominee Hekhuis zag in het oprichten van een muziekvereniging een mogelijkheid tot bestrijding van sociale misstanden en een nieuw middel om de verspreiding van het Evangelie in Muntendam te ondersteunen. De naam Elad betekent “die God prijst” (1 Kronieken 7:21).

Veranderende maatschappelijke taak
De hiervoor beschreven sociale situatie is in de afgelopen jaren sterk verbeterd en de maatschappelijke taak van Elad is daarmee veranderd. De verkondiging van het Evangelie is echter nog steeds het uitgangspunt. Tegenwoordig gaat dit hand in hand met het streven om in een plezierige sfeer kwalitatief goede muziek te maken van diverse signatuur. In 1986 werd het orkest omgevormd van fanfareorkest in een brassband.

Inspanning beloond
De inspanningen van dirigent en leden zijn niet onbeloond gebleven. Er zijn in de afgelopen jaren succesvolle concerten gegeven en er zijn goede resultaten geboekt bij deelname aan concoursen en festivals. Daarnaast is er meegewerkt aan radio- en tv-uitzendingen. Ook werden er concertreizen gemaakt naar Zwitserland en Duitsland.

Hoogtepunten
Enkele hoogtepunten uit het verenigingsleven van de afgelopen jaren zijn onder meer de samenwerking met de Amsterdam Staffsongsters van het Leger des Heils en deelname aan het Muziek- en zangfestival op Schiermonnikoog.

Jubileumjaar
In 2023 mocht de vereniging haar 100-jarig jubileum vieren. Naast andere activiteiten vormden de reünie en expositie gevolgd door het jubileumconcert in het Kielzog de hoogtepunten van dit jaar. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd concert met medewerking van de Groninger zanger Erwin de Vries en gospelzangeres Shirma Rouse.

Muzikale leiding
Sinds 2022 staat Elad onder leiding van dirigent Pieter Bosma. Hij is daarmee in de voetsporen getreden van bekende voorgangers zoals Lubertus Leutscher en Mark van Dijk.

Regio-orkest
Aangezien het merendeel van de muzikanten momenteel afkomstig is uit omliggende plaatsen kan Elad nu meer als regio-orkest worden beschouwd. De lokale verbondenheid met Muntendam en de Baptistengemeente aldaar is echter nog steeds sterk aanwezig.