Sjoert van der Laan koninklijk onderscheiden

0 254

Op maandagavond 14 september waren we getuige van een bijzondere gebeurtenis. Onze markante paukenist Sjoert van der Laan werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Niet alleen is hij al 60 jaar lid van onze club, ook heeft hij op allerlei wijzen bijgedragen aan het maatschappelijk leven binnen de baptistengemeente van Muntendam.

De avond begon onder het mom van een open repetitie in het kerkgebouw van de baptistengemeente in Muntendam. Een open repetitie die werd georganiseerd omdat – zoals onze voorzitter aangaf – er mensen waren die graag eens een repetitie wilden bijwonen en benieuwd waren naar de prestaties van onze dirigent. Na opening door voorzitter Geert Prins nam dirigent Gosse Reijenga de leiding over. Onderwijl vulde de kerk zich met belangstellenden waaronder de familie van Sjoert en de regionale pers.

Tegen negen uur werd de ware toedracht van deze avond duidelijk toen burgemeester Rein Munniksma het woord nam. Hij richtte het woord tot een verbaasde Sjoert (71): “60 jaar lidmaatschap is een lange periode. Veel verenigingen die 60 jaar geleden zijn opgericht bestaan inmiddels niet meer.” De burgervader memoreerde diverse vrijwillige functies die Sjoert heeft vervuld. Zo was Sjoert vanaf 1972 secretaris van Elad, een functie die hij in ’79 inwisselde voor het voorzitterschap. Ook is hij al ruim 55 jaar lid van zangkoor Looft den Heer uit Muntendam en was daar eveneens actief als voorzitter en secretaris. Binnen de baptistengemeente heeft hij daarnaast regelmatig allerlei activiteiten georganiseerd.

Niet alleen kreeg Sjoert een konkinklijke onderscheiding, ook mocht hij een certificaat in ontvangst nemen uit handen van heer Barteld Luning van de MGD (de muziekbond voor Groningen en Drenthe). Betrokkenheid van onze bond bij dit soort festiviteiten vinden we belangrijk. Mensen als Sjoert zijn een voorbeeld voor anderen als het op inzet voor en trouw aan je vereniging betreft, mensen waar je op kunt bouwen.

Tenslotte stond voorzitter Geert Prins stil bij de feestelijke gebeurtenissen van deze avond. Hij legde een verband tussen de naam “Elad” die “Hij die God prijst” betekent, een levenshouding die je in dit leven doorgaans geen lintje oplevert. De beloning wacht ons later. “In dit verband zouden we ook kunnen spreken van Sjoert ‘Elad’ van der Laan”. Na deze mooie woorden dankte hij ook de vrouw van de decorandus Jantje van der Laan en overhandigde haar een boeket.

Hans Straat maakte een aantal mooie foto’s  die u hier kunt bekijken.

Tagged with:
admin

View all contributions by admin

Similar articles