Voorzitter Geert Prins

Voorzitter Geert Prins neemt afscheid

0 619

Met zijn markante verschijning en dito stemgeluid was Geert Prins het gezicht van Elad. Gedurende vier jaar leidde hij de vereniging als voorzitter. Daaraan komt nu een eind. Gisteren tijdens de algemene ledenvergadering trad hij af.

“Een voorzitter is een belangrijke figuur binnen een vereniging. Niet alleen is hij het gezicht van de vereniging, ook moet hij diplomatiek kunnen optreden om alles goed te laten reilen en zeilen”, aldus secretaris Harald van Leeuwen die aftredend bestuurslid en voorzitter Geert Prins in het zonnetje zette.

Beide aspecten waren aan Geert wel toevertrouwd. Menigeen zal zich vooral de markante stem herinneren waarmee hij het publiek toesprak tijdens onze concerten. Zijn rijzige gestalte zal daar zeker aan mee hebben gewerkt. Ook was hij altijd bereid de lastige klussen op te pakken. Even een gesprek voeren met een lid dat wat moeilijkheden had of een ziekenbezoek afleggen hoorden er voor Geert gewoon bij.

De secretaris schetste de periode onder Geerts voorzitterschap. Een periode met hoogtepunten maar ook grote uitdagingen zoals het werven van een nieuwe dirigent na het afscheid van Lubertus Leutscher. Ook waren er zorgen over het ledenbestand. Gelukkig laat Geert een vereniging achter die de goede kant weer op gaat. Dankzij nieuwe leden en een leuke groep leerlingen is er weer toekomstperspectief en daar zijn we dankbaar voor.

Met een mooie fles wijn en een bos bloemen voor zijn vrouw Jannie werd de dank aan Geert zichtbaar gesymboliseerd. Een hartelijk applaus door de aanwezigen (waaronder ook dirigent Gosse Reijenga en oud-dirigent en erelid Lubertus Leutscher) onderstreepte de dank voor alle verdiensten van Geert.

Gelukkig blijft Geert een aantal taken vervullen binnen de vereniging. Zo speelt hij een belangrijk rol in het leerlingenbeleid en zal hij zich ook gaan bezighouden met de fondsenwerving voor nieuwe instrumenten.

Namens leden en bestuur: Geert, bedankt voor alles!

Tagged with:
admin

View all contributions by admin

Similar articles